"Mu­zyka po­win­na za­palać płomień w ser­cu mężczyzny
          i na­pełniać łza­mi oczy kobiety." 
             Ludwig van Beethoven